Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.pleziermetpiet.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Plezier met Piet. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Identiteit Plezier met Piet

Wie zijn wij en hoe zijn wij te bereiken?

  • Mail ons op: info@pleziermetpiet.nl
  • Stuur een ‘dm’ op Instagram met de naam: ‘pleziermetpiet’.
  • Stuur een privé bericht via onze facebook-pagina: ‘plezier met piet’.
  • Schrijf ons naar het adres: Kloosterhof 10, 2353SK, Leiderdorp

KvK nummer: 01166795

Btw nummer: NL821517338B01

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plezier met Piet is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Plezier met Piet.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Plezier met Piet te mogen claimen of te veronderstellen.

Plezier met Piet streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.pleziermetpiet.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Plezier met Piet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Herroepingsrecht

Soms werkt het gewoon niet tussen u en uw product. In dit geval heeft u 14 dagen recht op een herroepingsrecht met voorwaarde dat er nog niet in dit product is geschreven en/of er beschadigingen aanwezig zijn. Als u voldoet aan de eisen zijn de retourneringskosten voor onze rekening.

De prijs

Plezier met piet heeft alle recht om de prijs te veranderen zonder van tevoren een melding te maken. De prijs is altijd inclusief btw zodat u niet voor extra verrassingen komt. De verzendkosten worden gesplit voor u en ons.

De bezorging

Plezier met piet kan niet worden aangeklaagd voor fouten of vertraging bij de bezorging. Natuurlijk zullen wij wel ons best doen om het goed te maken.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.pleziermetpiet.nl op deze pagina.